logo pocko.sk

Stav počasia - Slovensko (20.11.2019 o 12.00 hod.)


Minimálna teplota - dnes (20.11.2019)


Pranostika na dnes (20.11.2019)


Stav počasia - Slovensko (20.11.2019 o 6.00 hod.)


Maximálna teplota - dnes (19.11.2019)


Stav počasia - Slovensko (19.11.2019 o 12.00 hod.)


Minimálna teplota - dnes (19.11.2019)


Pranostika na dnes (19.11.2019)


Stav počasia - Slovensko (19.11.2019 o 6.00 hod.)


Maximálna teplota - dnes (18.11.2019)


staršie -->